Workshop 1: Odelbara rättigheter

Workshoppen består av tre övningar som handlar om de mänskliga rättigheternas odelbarhet och okränkbarhet. Värderingsövningar och historiska exempel från Förintelsen genom ljudklipp och foto ger kunskap och möjlighet att väcka känslor.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller:

Symbol lärarmanualLärarmanual.pdf 

Arbetsmaterial.pdf

Symbol visningsmaterialVisningsmaterial