Workshop 3: Demokratins villkor

Workshoppen består av fyra övningar och tar sin historiska utgångspunkt i mellankrigstiden. Syftet med övningarna är att reflektera över demokratibegreppet både på en individuell och statlig nivå, historiskt och i vår samtid. Workshoppen består av värderingsövningar, filmklipp och diskussioner som kretsar kring hot mot och villkor för demokratin.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller:

Symbol lärarmanualLärarmanual.pdf 

Arbetsmaterial.pdf

Symbol visningsmaterialVisningsmaterial