Workshop 2: Den sköra valfriheten

Workshoppen består av tre övningar. Rätten att delta i fria val och lägga sin röst på vad man vill är en grundläggande rättighet. Men är det också en medborgerlig skyldighet att utnyttja sin rösträtt i en demokrati? I den här workshoppen undersöker eleverna rösträtt och valfrihet och reflekterar över kopplingarna till demokrati då och nu.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller:

Symbol lärarmaterial Lärarmanual.pdf 

 Arbetsmaterial.pdf

Symbol visningsmaterial Visningsmaterial