Workshop 1: Demokrati – hur funkar det?

Workshoppen består av fyra övningar som problematiserar demokratibegreppet och kopplar det till de mänskliga rättigheterna.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller: 

Symbol lärarmanual

Lärarmanual.pdf

Symbol arbetsmaterial

Arbetsmaterial.pdf

Symbol visningsmaterial

Visningsmaterial