Uppsala universitet / Gunhild Tegens arkiv

Beskrivning: Redan 1945 utförde Samarbetskommittén för Demokratiskt Uppbyggnadsarbete (SDU) intervjuer med Förintelsens överlevande som kom till Sverige. Delar av dessa intervjuer publicerades senare under titeln De dödsdömda vittna: enkätsavar och intervjuer utgivna av Gunhild och Einar Tegen, 1945. Hela intervjuarkivet finns på Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva.

Mängd: Samlingen består av cirka 104 volymer

Format: Ej digitaliserat

Detaljerade information kring arkivet finns att söka i arkivportalen ALVIN.

Samlingen består av: Skrivelser ang ansökningar och handlingar rörande föreningar.

Var finns de arkiverade: Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva. En mer detaljerad arkivförteckning finns på handskrifts- och musikenheten, UUB. I arkivsamlingen finns bl.a. material kring Gunhild Tegens bok "De dödsdömda vittna" som behandlar de överlevande från tyska koncentrationsläger.

Referenskod: Acc.nr 1970/25. 2006/4, 2014/12 och 2017/40. Delar av materialet kan omfattas av lagen om upphovsrätt.

Arkivbildare/upphov: Uppsala universitetsbibliotek

Einar Tegens handlingar rörande samarbetskommittén för demokratiskt (SDU) uppbyggnadsarbete finns arkiverade på KB. SDU:s arbete pågick mellan 1945–1957.
https://arken.kb.se/SE-S-HS-Acc2012-69-9