Svenska kyrkan

Beskrivning: Fading Stories. Förintelseöverlevares vittnesmål porträtterade av fotograf och författare Sanna Sjöswärd. Utställningen Fading stories - pass them on visades på Fotografiska i Stockholm under 2019. Nu visas en omgestaltad Fading Stories, särskilt anpassad för Svenska kyrkan, som en vandringsutställning i ett flertal kyrkor. 

Till Fading stories (öppnas i nytt fönster).