SKMA (svenska kommittén mot antisemitism)

Beskrivning: Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, är en religiöst och politiskt obunden organisation som har till syfte att motverka och sprida kunskap om antisemitism och andra former av rasism. SKMA erhåller inget kontinuerligt statligt eller kommunalt stöd, utom för enstaka utbildningssatsningar. Verksamheten finansieras huvudsakligen med frivilliga bidrag.

Sedan början av 1990-talet anordnar SKMA regelbundna utbildningar och kurser om antisemitism och andra former av rasism, liksom kring nazism och Förintelsen. I utbildningarna medverkar några av landets ledande forskare, experter och pedagoger inom området.

Mer information om aktuella projekt och kontaktuppgifter:

Webbplats (öppnas i nytt fönster)