Landsarkivet i Lund

Beskrivning: Landsarkivet i Lund förvarar en hel del handlingar rörande flyktingar från tiden efter andra världskriget. Det är uteslutande handlingar från tiden i närmast anslutning till krigsslutet och det rör sig om förhör med flyktingar gjorda av lokal polis vid ankomsten. Ett kortregister från Malmöhus läns landskanslis arkiv finns också, Civilförsvarssektionen. Detta upprättades över alla som kom med räddningsaktionen "De vita bussarna" och innehåller kort över ca 20 000 personer. Det finns också ett tillhörande fotoregister, men bara över cirka en femtedel av de som finns med på registerkorten. Arkivet innehåller också administrativa handlingar rörande flyktingmottagandet.

Fysiska arkiv som innehåller flyktinghandlingar:

– Polisen och åklagaren i Ystads arkiv
– Polisen i Helsingborgs arkiv
– Polisen och åklagaren i Landskronas arkiv
– Polisen i Höganäs arkiv
– Flera Landsfiskaler (polis på landsbygden) exempelvis Slite på Gotland
– IM-Individuell människohjälps arkiv

Arkivbildare/upphov: Landsarkivet i Lund

Till Landsarkivet i Lunds webbplats (öppnas i nytt fönster)