Klassresa, historieresa eller socialpedagogisk resa?

 

Olika typer av resor ger olika typer av fokus. Att tänka igenom vilken typ av resa ni ska göra är därför viktigt.

Klassresan

Klassens gemenskap står i centrum och det viktiga är att uppleva något exklusivt tillsammans utanför skolan. Utbildningsaspekter tenderar att få konkurrera med turistinslag och shopping. Elever och föräldrar samlar in pengar och har inflytande över innehållet. 

Historieresan

Historiografiska kunskaper och behandling av historieämnets existentiella och moraliska dimension står i centrum. Den här varianten kräver gedigna kunskaper och kritisk distans till ämnesområdet, med perspektivskiften och problematisering.

Socialpedagogiska resan

Den här resetypen har elevens utveckling i centrum.

Texterna är skrivna av Ola Flennegård hösten 2018. Ola är gymnasielärare i svenska och historia med mångårig erfarenhet av studieresor till Förintelsens minnesplatser, projektledare för Toleransprojektet i Nyköping
och författare av rapporten Besöksmål Auschwitz – om svenska resor för elever till
Förintelsens minnesplatser, samt doktorand i pedagogiskt arbete vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet.