Att besöka platserna innan skolresan

 

Den lärare som reser med sina elever har fördel av att först själv ha besökt platserna utan elever av flera skäl. Tyngst vägande är det faktum att man då har möjlighet att reflektera över sina egna emotionella och kognitiva erfarenheter utan ansvar för elever.

Också praktiska hänsyn är väsentliga att beakta som förflyttningsavstånd och lämpliga platser för eventuella uppgifter som eleverna ska göra. Att föredra är platser där andra besökare inte är alltför många, eftersom det kan störa den önskade inramningen.

Om man inte har möjlighet att genomföra en rekognoseringsresa är det värt att fundera på om någon med erfarenhet kan anlitas för uppdraget att leda resan.

Texterna är skrivna av Ola Flennegård hösten 2018. Ola är gymnasielärare i svenska och historia med mångårig erfarenhet av studieresor till Förintelsens minnesplatser, projektledare för Toleransprojektet i Nyköping
och författare av rapporten Besöksmål Auschwitz – om svenska resor för elever till
Förintelsens minnesplatser, samt doktorand i pedagogiskt arbete vid Segerstedtinstitutet, Göteborgs universitet.