Samtalsfrågor till poddavsnitt med Lena Berggren

Gör övningen så här:

  • Lyssna på podden med historikern Lena Berggren för att få djupare insikter om rasismens motiv, begriplighet och historia. Men också om modern ultranationalism och dess folksjälstanke.
  • Diskutera utifrån samtalsfrågorna.

Samtalsfrågor:

  • Lena Berggren tar upp teologers motiv för rasism (polygenes och myten om Ham) och pseudovetenskapen kring uppdelningar och ”bevis” som ledde till rasbiologiska institutet. Vad kan vi lära oss av det?
  • Lena Berggren menar att Förintelsen inte är obegriplig utan begriplig. Vad kan vi lära oss av detta? Vad kan vi lära oss av historien, trots att den inte upprepar sig såsom genom en lag?
  • Hur skall vi möta rasister i ett samtal? Lena Berggren menar att vi inte ska använda oss av samma metoder som rasisterna själv utan bemöta människor med respekt. Hur kan vi samtala om allvaret med rasismen och samtidigt möta människor med respekt så att vi inte orsakar mer polarisering?
  • Lena Berggren talar om ultranationalism, om folksjäl och filosofen Herders tankar. Ultranationalismen växer på nytt i världen och särskilt i Europa. Hur kan vi bemöta den så att medborgarskap och grundläggande rättigheter inte bara skall gälla en etnisk grupp, utan alla som bor i ett land?

Läs mer om podden med Lena Berggren