”Den slutliga lösningen” i Ungern

Sedan november 1940 är Ungern allierat med Tyskland. I anfallet mot Sovjetunionen 1941 strider Ungern vid Tysklands sida. I Ungern fanns sedan mellankrigstiden nationalism och antisemitism och landet införde ett flertal antijudiska lagar. Judiska män tvångskommenderades till arbetsläger. Ca 18 000 judar som inte kunde bevisa att de var medborgare deporterades och avrättades 1941, men Ungerns resterande judiska befolkning på omkring 800 000 judar levde ännu i början av 1944.

Läget förändrades i mars 1944 då Tyskland övertog makten i Ungern för att tillsammans med ungerska medhjälpare lösa ”judefrågan”. På mindre än två månader avgick ca 150 fullastade tåg med totalt 437 400 judar från Ungern till slutstationen Auschwitz–Birkenau. Officiellt deporterades judarna till arbetsläger men de ungerska ledarna och nazisterna visste att de skickades till en säker död.

Adolf Eichmann – Karriärnazist och Wallenbergs antagonist

Den ansvarige för organiseringen av deportationerna av judarna i Europa var SS-officeren Adolf Eichmann. Vid Wannseekonferensen 1942 fick han personligen ansvaret och han såg uppdraget i Ungern som en karriärmöjlighet. ”Den slutliga lösningen” genomfördes dock inte enbart av SS utan tillsammans med ungerska medhjälpare.

Adolf Eichmann kommer efter kriget att ses som en ondskans gåtfulla symbol. Karriärnazisten som blev en nitisk tjänsteman i massmordets groteska och kyliga logik.