Petra Mårselius blir ny överintendent på Forum för levande historia

08 June 2022

Regeringen har utsett Petra Mårselius till ny överintendent på Forum för levande historia. Hon tillträder den 29 augusti 2022.

Petra Mårselius är idag ämnesråd vid Enheten för integration och arbetet mot segregation vid Justitiedepartementet. Hon ledde dessförinnan arbetet med Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, som genomfördes hösten 2021.

– Forum för levande historias uppdrag innebär en unik möjlighet att verka för demokrati, de mänskliga rättigheterna och mot antisemitism, antiziganism och rasism. Jag är mycket glad, hedrad och ödmjuk inför uppdraget som chef för Forum för levande historia”, säger Petra Mårselius.

Den 30 april 2021 lämnade Ingrid Lomfors tjänsten som överintendent vid Forum för levande historia. Sedan den 1 maj 2021 har Caroline Källner varit tillförordnad överintendent.

Petra Mårselius tillträder som överintendent den 29 augusti 2022.

Läs också: