Ny utställning: ”Det tysta arvet” om romer under Förintelsen

25 November 2022

Idag öppnar utställningen ”Det tysta arvet” på Göteborgs stadsbibliotek. I tretton vittnesmål berättar romska överlevande, samt deras barn och barnbarn, om vad de utsattes för under Förintelsen. Forum för levande historia har producerat utställningen i samarbete med Levande historia i Göteborg.

– En förhoppning är att utställningen ska göra det lättare att sätta sig in i denna brutala del av historien. Det är en grund för fortsatt lärande om romers situation då och nu, säger Petra Mårselius, överintendent vid Forum för levande historia.

Uppemot en halv miljon romer beräknas ha mördats under andra världskriget – i koncentrations- och förintelseläger, i massavrättningar och på flykt i skogar och på andra platser där de gömde sig undan förföljelsen.

Ändå finns i dag förhållandevis lite att se och läsa om folkmordet på romer under Förintelsen. Fortfarande är kunskapen låg om antiziganismens historia, om hur romer behandlades såväl före som efter andra världskriget.

Genom de överlevandes berättelser blir folkmordet på romer under Förintelsen konkret och närvarande i dag, mer än 75 år senare.

De tretton vittnesmålen från överlevande, deras barn och barnbarn baseras på boken ”Det tysta arvet” (2016) av journalisten Monica Hirsch och fotografen Maja Kristin Nylander.

– De flesta av dem var barn under andra världskriget och vissa av dem hade aldrig berättat tidigare, vissa bara för de närmaste. Nu synliggör deras berättelser denna ofattbart grymma tid, men ur ett romskt perspektiv, säger Monica Hirsch.

Utställningen visas på Stadsbiblioteket i Göteborg den 25 november–7 december och är producerad av Forum för levande historia i samarbete med Levande historia, Göteborg.

Mer info
Utställningen på Forum för levande historias webbplats
Utställningen på Stadsbiblioteket i Göteborg
Levande historia, Göteborg

Utställningen har tagits fram inför de IHRA-möten som hålls i Göteborg den 28 november–1 december. IHRA verkar bland annat för att öka kunskapen om folkmordet på romer och att motverka förekomsten av antiziganism. Sverige innehar ordförandeskapet i IHRA från mars 2022 till och med februari 2023. Läs mer: Together for Impact – det svenska ordförandeskapet för International Holocaust Remembrance Alliance
Läs också: