Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande – en webbfortbildning för offentliganställda

17 February 2022

Vad är ett likvärdigt bemötande? Den digitala fortbildningen Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande tar upp hbtqi-personers levnadsvillkor genom historien fram till i dag och ger verktyg för ett inkluderande bemötande.

I fortbildningen ges exempel på hur offentligt anställda kan arbeta för ett likvärdigt bemötande oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Den vänder sig främst till anställda inom myndigheter och kommuner.

- Kunskap om människors olika levnadsvillkor är viktigt för att kunna ge ett bra bemötande. Alla som jobbar i offentlig sektor har i uppdrag att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter, men det finns få riktade kompetensutvecklingsinsatser på området. Vi hoppas och tror att fortbildningen både kan hjälpa till att identifiera utvecklingsbehov i den egna verksamheten och vara ett stöd vid ett pågående arbete, säger Meriam Chatty, projektledare på Forum för levande historia.

    Fortbildningen är kostnadsfri och genomförs digitalt på nätet. Den består av filmer, ljuddramer om bemötandesituationer, faktatexter och reflektionsfrågor.

    Fortbildningen har tagits fram inom ramen för ett uppdrag från regeringen att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för offentligt anställda om likvärdigt bemötande oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

    Fortbildningen finns tillgänglig på Forum för levande historias webbplats.

    Läs också: