PRESSTRÄFF Ny kartläggning av antisemitiska föreställningar och attityder

26 May 2021

I en ny rapport har Forum för levande historia undersökt hur antisemitiska föreställningar och attityder i Sverige har utvecklats över tid. Syftet är att öka kunskapen om antisemitism, komplettera tidigare forskning och bidra till en samlad bild av det aktuella läget. 

Rapportens resultat presenteras vid en pressträff tisdag den 1 juni, kl 09-10.30. 

Förekomsten av antisemitism i det svenska samhället är ett allvarligt problem. För att kunna se hur antisemitiska föreställningar och attityder utvecklas över tid har Forum för levande historia genomfört en uppföljande attitydundersökning om antisemitism, jämförbar med myndighetens tidigare kartläggning från 2005, som då gjordes tillsammans med Brå.

Syftet med den nya rapporten ”Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020” är att öka kunskapen om antisemitism, komplettera tidigare forskning och bidra till en samlad bild av det aktuella läget i samhället.

Frågeställningar som undersökningen besvarar är hur utbredda antisemitiska föreställningar och attityder är i den svenska befolkningen och hur stödet ser ut för olika dimensioner av antisemitism med hänsyn till spridning och intensitet. Även samband mellan antisemitiska inställningar och demografiska och andra bakgrundsfaktorer belyses.

Välkommen till en digital pressträff tisdagen den 1 juni då vi presenterar den nya rapporten. Medverkande är rapportförfattarna Henrik Bachner, filosofie doktor i idéhistoria, och Pieter Bevelander, professor i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER), Malmö universitet, samt tillförordnad överintendent Caroline Källner och projektledare Meriam Chatty, vid Forum för levande historia.

Tidpunkt: Tisdag den 1 juni, kl. 09-10.30. Pressträffen sker i Zoom. Tid för efterföljande intervjuer finns. 

Anmälan: Senast måndag den 31 maj via mejl till press@levandehistoria.se. 
Förbokning av intervjuer går att göra via presskontakten. OBS! Pressträffen vänder sig till ackrediterade journalister. De som föranmält sig får en länkinbjudan för deltagande via Zoom. 

Läs också: