Pressinbjudan 11/10: Panelsamtal: Hur ska vi förstå antisemitism i Sverige idag?

07 October 2021

Forum för levande historia håller panelsamtal om antisemitism med forskarna Henrik Bachner, Hannah Pollack Sarnecki, Mirjam Katzin från Malmö stad, med flera. Välkommen att delta i Malmö eller följa via länk den 11 oktober klockan 16.30-18.00.

Panelsamtalet handlar om hur man kan förstå antisemitismen i Sverige idag. Utifrån forskning och kunskapsläge diskuterar paneldeltagarna bland annat eventuella kunskapsluckor på området.

När: måndag 11 oktober 2021, kl. 16.30–18:00
Var: i Malmö, platsen anges vid föranmälan.

Föranmälan görs till press@levandehistoria.se eller direkt till presskontakterna.

Delta digitalt via levandehistoria.se eller vår facebook-sida. Panelsamtalet spelas in och kan ses i efterhand.

Panelsamtalet ingår i Forum för levande historias aktiviteter under Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Samtalet inleds av Caroline Källner, tf. överintendent.

Medverkande:
Henrik Bachner, Fil.dr. i idéhistoria och rapportförfattare
Mirjam Katzin, Samordnare mot antisemitism i skolan, Malmö stad
Hannah Pollack Sarnecki, Forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut
Lars M Andersson, Historiker, Uppsala Universitet
Meriam Chatty, Projektledare, Forum för levande historia

Moderator: Willy Silberstein 

Läs mer om panelsamtalet och deltagarna i vårt Kalendarium
Här finns rapporten Antisemitism i Sverige. En jämförelse av attityder och föreställningar 2005 och 2020 (juni 2021).

Antisemitism i det svenska samhället är ett allvarligt problem och är föremål för en stundtals intensiv samhällsdebatt. På Malmö internationella forum den 13 oktober står frågan om att bekämpa antisemitism i politikens centrum.

Förekomsten av antisemitiska incidenter och hatbrott, samt den utsatthet som judar i Sverige lever med i vardagen, är väl dokumenterad. Attitydundersökningar i Sverige och i andra nordiska länder visar på ett minskat stöd för antisemitiska föreställningar i befolkningen som helhet. Men de visar även att gruppen som hyser antisemitiska attityder med starkare intensitet inte minskar.

I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet och extrema politiska grupper sprider hat. Frågan om antisemitism i det svenska samhället aktualiseras även med anledning av hur den kommer till uttryck i både Israel-Palestinakonflikten och i sammanhang som rör covid-19.

Läs också: