Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande – en webbfortbildning för offentliganställda

20 March 2020

Vad är rasism? Vad är ett likvärdigt bemötande? Den digitala fortbildningen Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande ger grundläggande kunskap om hur offentliganställda kan arbeta mot rasism och för ett likvärdigt bemötande i mötet med invånare.

Fortbildningen Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande ger olika perspektiv på rasism och intolerans genom att belysa rasismens historiska bakgrund, vilka konsekvenser den har fått och hur den påverkar samhället i dag. Den vänder sig främst till personal i offentlig sektor som möter invånare, men även till chefer och strateger.

- Offentliganställda har en viktig roll i arbetet att motverka rasism, men det finns få riktade kompetensutvecklingsinsatser på området. Vi hoppas och tror att fortbildningen både kan hjälpa till att identifiera utvecklingsbehov i den egna verksamheten och vara ett stöd vid ett redan pågående arbete, säger Meriam Chatty, projektledare på Forum för levande historia.

Fortbildningen är digital och består av tre delar; rasismens historia, rasismen i dag och likvärdigt bemötande. Kunskapsinhämtning varvas med reflektionsfrågor. Varje del kan genomföras separat och består av en utbildningsfilm, faktatexter på olika teman, ett ljuddrama om en bemötandesituation och olika reflektionsövningar.

Fortbildningen är kostnadsfri och nås via Forum för levande historias webbplats

På uppdrag av regeringen genomför Forum för levande historia en utbildningsinsats om rasism för yrkesgrupper inom offentlig sektor, som exempelvis anställda inom myndighet, region och kommun.

Läs också: