Forum för levande historia medverkar i nationell satsning

28 February 2020

Med anledning av regeringens internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism initieras en nationell satsning för att öka kunskaperna i skolan och samhället. Forum för levande historia tilldelas sex miljoner. 

På torsdagen fattade regeringen beslut om den nationella satsningen där ett av uppdragen går till Forum för levande historia:

”Forum för levande historia får sex miljoner kronor för att genomföra en nationell satsning med förstärkta utbildningsinsatser om Förintelsen, antisemitism, antiziganism och andra former av rasism, som särskilt riktas mot målgrupper som sällan nås av myndighetens verksamhet. Olika delar av skolväsendet och folkbildningen ska vara i fokus för insatserna. Även samhällsorienteringen för nyanlända ska omfattas av uppdraget.”

- Vi ser den nationella utbildningsinsatsen som ett viktigt tillskott i vårt långsiktiga arbete. Särskilt glädjande är satsningen på nya målgrupper. Vi ser att efterfrågan på material och pedagogiskt stöd i frågor som rör demokrati, mänskliga rättigheter och Förintelsens historia har ökat. Med mer resurser kan vi nå ännu fler, säger Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors.

Fler myndigheter medverkar i den nationella satsningen. Även Statens historiska museer, Segerstedtinstitutet och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) tillförs medel för att öka kunskaperna i skolan och samhället.

För mer information se: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/02/nationell-satsning-ska-oka-kunskaperna-om-forintelsen-och-antisemitism/

Läs också: