Samtalsserie om demokrati och yttrandefrihet

23 September 2019

Forum för levande historia fortsätter att utforska demokratins tillstånd. Med start 2 oktober riktar vi under fyra öppna samtalskvällar i höst ljuset mot yttrandefrihetens gränser. Vi lever i en tid när många röster vill höras. Var går gränsen för yttrandefriheten? När kolliderar den med andra friheter?

I en tid då demokratin sätts på prov både i Sverige och i omvärlden är syftet med höstens samtalsserie att bidra till en ökad förståelse för hur det egentligen står till med demokratin i dag. Varje tillfälle innebär fördjupande och utforskande samtal med ett flertal paneldeltagare, däribland Kajsa Klein, Lena ten Hoopen och Ola Larsmo.

– Höstens samtalskvällar handlar på olika sätt om ordets makt, yttrandefrihet och dess koppling till demokratin. Vi ser i dag hur yttrandefriheten inskränks på många håll i världen, samtidigt som nätet och digitaliseringen skapat ett helt nytt landskap som utmanar yttrandefriheten och demokratin, säger Erika Hedenström, projektledare vid Forum för levande historia. Läs mer om respektive arrangemang:

2 oktober: Nätet och demokratin, hot eller möjlighet?
Genom sociala medier finns möjligheten att blixtsnabbt skapa genomslag för idéer och protester. Samtidigt kan hot och hat på nätet krympa det demokratiska utrymmet på andra håll. Hur påverkar nätet demokratin? Medverkande: Kajsa Klein, Anders Sundell och Lena Berggren. Moderator: Sharon Jåma.

14 oktober: Kvinna och journalist med livet som insats. Möt årets Per Anger-pristagare, Najwa Alimi
Den afghanska journalisten Najwa Alimi tilldelas årets Per Anger-pris, svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati, för sin kamp för yttrandefrihet och kvinnors rättigheter. Najwa Alimi arbetar som reporter på afghanska tv-kanalen Zan TV och har gjort sig känd som en orädd reporter som lyfter ämnen andra journalister helst undviker, som social utsatthet, hemlöshet och kvinnors rättigheter. Medverkande: Najwa Alimi, Katja Magnusson, Irena Pozar och Ulrika Hyllert.

13 november: Ska man tala med extremister?
Yttrandefriheten försvarar rätten att göra sig hörd och att publicera sig även när de åsikter som framförs är oförenliga med vårt samhälles grundläggande värderingar. Men betyder det att alla åsikter ska beredas plats i det offentliga samtalet? Medverkande: David Karlsson, Per Svensson och Lena ten Hoopen. Moderator: Sharon Jåma.

11 december: Grumlighetens retorik - så påverkar hatspråk, språkliga värdeförskjutningar och propaganda demokratin
Den tysk-judiske språkvetaren Victor Klemperer (1881–1960) kartlade med risk för sitt eget liv nazisternas och Tredje rikets språk. I sin bok LTI, lingua tertii imperi, beskrev han hur propaganda och språkliga värdeförskjutningar påverkade människan. Vår tid är annorlunda, men grumlighetens retorik frodas också idag. Hur påverkas vi av språkbruket i det offentliga samtalet? Medverkande: Ulrika Knutson, Elisabeth Hjorth och Ola Larsmo. Moderator: Sharon Jåma.

Kajsa Klein är demokratiaktivist och medieforskare med egna erfarenheter av hot och hat som en konsekvens av sitt engagemang i bland annat #jagärhär. Deltar 2 oktober.

Katja Magnusson är journalist och tidigare Mellanöstern-korrespondent för SR. Deltar 14 oktober.

Lena ten Hoopen är journalist och författare samt reporter och programledare på SVT. Deltar 13 november.

Ola Larsmo är författare och litteraturkritiker, tidigare ordförande i Svenska PEN. Deltar 11 december.

Sharon Jåma är journalist, konferencier och moderator med lång erfarenhet från SVT, UR och TV4.

Alla samtal är kl. 17.30–19.00 i Forum för levande historias lokaler i Gamla stan, Stockholm.

Samtalsserien är en del i satsningen Demokratin och du, som tar sig olika uttryck – till exempel genom utställningar och pedagogiskt material. Utställningen Yttrandefrihetens gränser visas 9 september till 1 juni 2020.

Läs också: