PRESSVISNING: Yttrandefrihetens gränser

28 August 2019

Tid: Måndagen den 9 september kl. 11.00

Plats: Forum för levande historia, Stora Nygatan 10-12, Gamla stan i Stockholm

Yttrandefrihetens gränser, en utställning om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra.

Det kallas för yttrandefrihet. Du tar den för given. Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

– Syftet är att bjuda in besökarna till dialog kring yttrandefrihetens gränser. Det är inga lätta frågor, och inte sällan krockar olika intressen. Men det är just detta som är grunden för det demokratiska samtalet, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Utställningen vänder sig till elever i årskurs 7-9 och gymnasiet och till en intresserad allmänhet.

Vid pressvisningen medverkar bl.a. Ingrid Lomfors, överintendent och Marcel Rådström, projektledare.

Utställningen visas i Stockholm från och med den 9 september 2019 – 1 juni 2020 i Forum för levande historias lokaler i Gamla stan, Stockholm (Stora Nygatan 10–12). Därefter går utställningen på turné i Sverige.

Läs mer om utställningen här.

Välkommen!

Läs också: