Nyutgivna noveller om Förintelsen till skolor

27 November 2019

Nu börjar Forum för levande historia sprida fyra noveller om Förintelsen från förlaget Novellix till skolor. Novellerna gavs ut den 1 september, på 80-årsdagen av andra världskrigets utbrott, i samarbete med författaren och journalisten Anders Rydell.

Förlaget Novellix har i samarbete med Anders Rydell samlat och översatt fyra noveller, skrivna av författare från olika delar av världen som alla hade personliga erfarenheter av Förintelsen. För första gången någonsin finns dessa historier på svenska, översatta från polska, jiddisch, tjeckiska och hebreiska.

Närmare 9 000 noveller kommer nu att spridas till skolor via Forum för levande historia. Novellerna rekommenderas för gymnasiet.

– Att fortsätta berätta om Förintelsen, att se till att den aldrig glöms bort, är ett av våra viktigaste uppdrag. Vi är glada över att vi kan bidra till att fler elever ges möjlighet att läsa om Förintelsen, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

– Litteraturen är en oerhört viktig del för att försöka förstå Förintelsen. Den når fram på andra sätt. Hela det här projektet har byggt på att nå ungdomar med dessa viktiga berättelser. Jag vet av egen erfarenhet att rätt bok vid rätt tidpunkt i livet kan vara helt avgörande, säger författaren och journalisten Anders Rydell.

Noveller:

Kylig vår av Aharon Appelfeld

Citronen av Arnošt Lustig

En vårmorgon av Ida Fink

Den sista vägen av Rachel Korn

Projektet har möjliggjorts genom ett stipendium som tilldelades Novellix och Anders Rydell från Micael Bindefelds stiftelse till minne av Förintelsen.

Omslagen till novellerna är skapade av utsnitt från verk av Lars Lerin och är formgivna av Lisa Benk. 

Skolor beställer novellerna via Forum för levande historias webbplats. Till novellerna finns även en lärarhandledning som tagits fram av Novellix.

Läs mer om novellerna på Forum för levande historias webbplats.

Läs också: