Ny utställning: Yttrandefrihetens gränser

06 September 2019

Utställningen Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra.

Utställningen visas 9 september 2019 – 1 juni 2020.

Demokrati bygger på fria röster, samtal och förmågan att lyssna även till det du inte gillar. När vi är fria att säga vad vi vill är det lätt att ta det för givet. Men yttrandefriheten är inte skriven i sten. Vad händer om samtalen tystnar?

– Syftet är att bjuda in besökarna till dialog om yttrandefrihetens gränser. Det är inga lätta frågor, och inte sällan krockar olika åsikter. Men det är just detta som är grunden för det demokratiska samtalet, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Med hög grad av interaktivitet i utställningen vill vi föra ett aktivt samtal med besökaren kring vem och vad som får ta plats.

– Redan tidigt bestämde vi att utställningen skulle ligga nära besökarens egna tankar kring yttrandefriheten. Vi hoppas att utställningen ska väcka frågor och funderingar hos besökaren om sin egen roll i demokratin, säger Marcel Rådström, projektledare vid Forum för levande historia.

Utställningen vänder sig till elever i årskurs 7–9 och gymnasiet och till en intresserad allmänhet. För skolan erbjuds en kostnadsfri workshop där eleverna genom interaktivitet, dialog och samtal undersöker var gränserna för yttrandefrihet går. Intresset är stort, 95 procent av höstens workshoptillfälllen är redan bokade.

Vernissage måndag 9 september kl. 17.00.

Varje lördag erbjuds en kort introduktion av utställningen. Fri entré.

Utställningen visas i Forum för levande historias lokaler i Gamla stan i Stockholm 9 september 2019 – 1 juni 2020. Därefter går utställningen på turné i Sverige.

Läs också: