Ny rapport: skolan demokratifrämjande för vissa

19 September 2019

Skolan har störst positiv effekt hos elever från socioekonomiskt utsatta hem när det gäller att utveckla demokratisk kompetens. Det visar en ny rapport från Forum för levande historia.

I dag släpps rapporten Är skolan demokratifrämjande?, som sammanfattar forskningsläget genom att titta närmare på de studier som försöker mäta effekter av olika demokratistärkande insatser i skolan. Rapporten visar att det utifrån tillgänglig forskning inte går att hävda med säkerhet att utbildning rent generellt stärker individers demokratiska kompetens.

– Rapporten visar att skolans demokratifrämjande arbete har störst effekt hos elever från socioekonomiskt utsatta hem. Elever från socioekonomiskt starka hem tycks i högre utsträckning få med sig demokratiska färdigheter hemifrån. Då ökar inte den demokratiska förmågan nämnvärt i skolan, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

Författare till rapporten är demokratiforskarna Klas Andersson, Mikael Persson och Pär Zetterberg. Enligt forskningen är ett demokratiskt samtalsklimat i klassrummet avgörande. Det behövs ett öppet diskussionsklimat där alla kan göra sina röster hörda och där argument kan framföras och jämföras. Det handlar om lärarens förmåga att skapa ett tillåtande samtalsklimat och att själv vara opartisk, samtidigt som skolan varken kan eller får vara värdeneutral. 

– Givet de utmaningar som de demokratiska institutionerna står inför behövs det satsningar på demokratifrämjande insatser i skolan. Det är viktigt inte bara för de elever som behöver det bäst, utan också för hela den svenska demokratin, säger Ingrid Lomfors.

En svårighet för lärare kan dock vara att sätta gränser i det demokratiska samtalet. Forum för levande historias nya utställning Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Utställningen visas nu i Stockholm men kommer därefter att gå på turné i Sverige. 

– Utställningen är ett av många exempel på hur vi på Forum för levande historia drar vårt strå till stacken för att stärka demokratin. Men vi behöver vara många som samverkar och kompletterar varandra. Lärare grundskolans högstadium samt gymnasiet har en självskriven och viktig roll, säger Ingrid Lomfors.

Rapporten finns tillgänglig på www.levandehistoria.se/material/ar-skolan-demokratiframjande.

I samband med rapportsläppet anordnar Forum för levande historia ett frukostseminarium baserat på rapportinnehållet, torsdag morgon. Seminariet direktsänds i Forum för levande historias Facebook-kanal och går även att se i efterhand.

Läs också: