Not the End: Konstnärer tolkar Förintelsen i ny utställning

22 May 2019

Foto, måleri, skumplast och virkat. Romskt, samiskt och judiskt från olika länder och olika generationer. Från 13 juni visar Forum för levande historia utställningen ”Not the End”.
 

Förintelsen har gestaltats i konsten ända sedan den ägde rum och är fortfarande något konstnärer återkommer till. Att ge plats för konstnärer som arbetar med samtida konst kan ge nya ingångar till att förstå Förintelsen. 

– Samtidskonsten kan problematisera och ge människor nya perspektiv. Utställningen visar på komplexiteten och mångfalden i det konstnärliga uttrycket och erfarenheten av att bära en historia, som kan vara både ens egen och hela världens, säger Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia.

I utställningen förenas 16 konstnärer från vitt skilda bakgrunder i konstnärliga gestaltningar av Förintelsen, ett brott mot mänskligheten som sagts vara så stort att det inte går eller borde gå att gestalta.

– Konsten skapar möjlighet till sinnlig och känslomässig beröring och i utställningen lyfter vi fram det personliga konstnärliga uttrycket. Förintelsen var det ohyggliga slutet för många människor och minnet av den lever vidare på många olika sätt, bland annat i konsten, säger Bertil Bäckström, projektledare vid Forum för levande historia och curator för utställningen tillsammans med Sandra Weil.

Konst kan ge oss redskap att se på historien men också på vår egen samtid med nya ögon, som till exempel i verken av Ceija Stojka. 

– Tio år gammal deporterades Ceija Stojka med sin romska familj till det första av de tre koncentrationsläger som hon kom att överleva. Verken som visas är en del av det fantastiska konstnärskap som hon påbörjade fyrtio år senare för att det hon upplevt aldrig skulle glömmas eller förnekas, säger Sandra Weil.

Välkommen på pressvisning: torsdag 13 juni kl. 11.00. Samma dag kl. 17 är det vernissage för allmänheten.

Konstnärerna kommer från Sverige, Polen, Österrike och Israel men har varit verksamma över hela världen. Från Sverige: Dick Bengtsson, Willy Gordon, Britta Marakatt-Labba och Maria Sundström. Från Polen: Miroslav Balka och Jadwiga Simon-Pietkiewicz. Från Österrike: Ceija Stojka och Eduard Freudmann. Från Israel: Oded Balilty, Erez Israeli, Vardi Kahana, Naomi Tereza Salmon, Dina Shenhav, Hadas Tapouchi, Gil Yefman och Dana Yoeli.

Utställningen visas 13 juni – 24 augusti 2019 i Forum för levande historias lokaler i Gamla stan, Stockholm (Stora Nygatan 10–12).
 
Läs mer på www.levandehistoria.se/utstallningar/not-end

Läs också: