Förintelsens minnesdag

17 January 2019

Söndagen den 27 januari samlas människor över hela världen för att hedra minnet av de som föll offer för Förintelsen. Runt om i Sverige genomförs över hundra arrangemang. I Stockholm anordnas en minnesceremoni på Raoul Wallenbergs torg med ljuständning och tal av bland andra den amerikanska historikern Deborah Lipstadt, som har bjudits in av Forum för levande historia.

Förintelsens minnesdag är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer. Det är en dag då vi hedrar alla de som mördades under Förintelsen. Judar, romer, homosexuella, funktionsnedsatta och andra grupper som föll offer för den nazistiska regimen. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.
 
– Den här dagen är särskilt viktig nu när det är så få överlevande från Förintelsen kvar i livet. Det är otroligt värdefullt att de fortsätter berätta, trots att det väcker svåra minnen. Att minnas och dra lärdom av historien blir allt viktigare i den osäkra tid vi lever i, säger Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors, som medverkar vid ljuständningen på Raoul Wallenbergs torg.
 
I Sverige har Forum för levande historia regeringens uppdrag att främja arbetet med Förintelsens minnesdag runt om i landet. I år uppmärksammas minnesdagen med över hundra evenemang från norr till söder i form av exempelvis minnesceremonier, utställningar, teater- och filmvisningar och seminarier. Läs mer i vårt minnesdagskalendarium.

Ett sätt att uppmärksamma Förintelsens minnesdag är att använda den miniutställning som kan laddas ned och sättas upp i till exempel skolor och bibliotek. Årets minnesdagsutställning Antisemitism – då och nu belyser antisemitism ur ett historiskt och samtida perspektiv. I Stockholm visas den i Forum för levande historias lokaler under perioden 25 januari–16 mars.
 
Filmen ”Denial” kommer att visas samtidigt på tio biografer i landet, i ett samarbete med Folkets Hus och Parker. Filmen handlar om rättegången mellan förintelseförnekaren David Irving och historieprofessorn Deborah Lipstadt.Visningarna äger rum på måndagen den 28 januari kl. 17 och efteråt direktsänder samtliga biografer ett samtal med Deborah Lipstadt, med möjlighet för publiken på respektive ort att ställa frågor. Orterna är Lund, Helsingborg, Norrköping, Karlstad, Visby, Stockholm, Uppsala, Falun, Sundsvall och Luleå. Läs mer om filmen samt visningsdetaljer.
 
På Raoul Wallenbergs torg i Stockholm anordnar Forum för levande historia en minnesceremoni kl. 16.00 med ljuständning, tal och musik. Medverkar förutom Deborah Lipstadt gör bland andra Hania Rosenberg, överlevande barn från Förintelsen. För mer information se vårt minnesdagskalendarium. I samband med minnesceremonin visas också miniutställningen Antisemitism – då och nu.

Läs också: