Lenke Rothman: Från Förintelsen till hyllad konstnär

01 March 2018

Lenke Rothmans konst är i fokus när Forum för Levande historia den 14 juni öppnar den första delen av utställningen “Att hopfoga den sönderfallande världen”, i samarbete med Sörmlands museum. Lenke Rothman överlevde tre koncentrationsläger och anlände 1945 till Sverige 16 år gammal. Det är första gången på tio år som hennes verk visas i Sverige.
  

– Vi är stolta över att kunna visa Lenke Rothmans konst för en bred publik. Hon är en framstående konstnär och det finns mycket att lära av hennes konstnärskap som har bäring på vår tid. Hur påverkar flykt, trauman och rasism en individ och hur kan konsten fungera som en läkande kraft? säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

Under sin konvalescensperiod i Sverige påbörjade Lenke Rothman sitt konstnärskap genom skisser och måleri, trots upprepade vistelser på sjukhus då hon behandlades för svår tuberkulos. Centralt är hennes arbete med att foga ihop och sy samman fragment av minnen, symboler och objekt.

Lenke Rothman - “Att hopfoga den sönderfallande världen” är ett utställningsprojekt i två fristående delar. Den ena delen behandlar trauma, minnesbearbetning och konsten som läkande process och visas på Forum för levande historia i Stockholm mellan den 14 juni och den 1 september 2018. Den tyska termen “Stunde Null” (Timme Noll) fångas upp i den här delen av utställningen och symboliserar det nolläge som året 1945 innebar, slutet på andra världskriget och början på en ny tid. Under 1950-talet arbetade Lenke Rothman fram en helt egen symbolvärld, förankrad i den judiska mystiken.

Den andra delen lyfter samtid, framåtblickande och konsten som visionärt verktyg och öppnas vid invigningen av Sörmlands museums nya hus i Nyköping i november 2018. I denna del sätts Lenke Rothmans konstnärskap och liv i ett nytt ljus. Där presenteras också två samtida konstnärer som går i dialog med hennes konstnärskap. I den andra utställningsdelen får siffran 8 en speciell plats, den representerar de åtta familjemedlemmar hon miste i Förintelsen.

– Med de båda utställningsdelarna kan vi visa på komplexiteten i Lenke Rothmans konstnärskap och introducera det till en samtida publik. De teman, frågor och känslor som hennes verk kretsar kring är lika aktuella som angelägna. Hennes förmåga att skapa djupa och starka berättelser med hjälp av vardagliga och ”värdelösa” föremål och material ger dem också en särskild känsla av närhet, säger Karin Lindvall, länsmuseichef, Sörmlands museum.

Lenke Rothman studerade på Konstfack i Stockholm under åren 1951-1955. Hennes verk har presenterats över hela Sverige, samt i internationella sammanhang. 1976 blev hon invald som ledamot i Kungliga Akademien för de fria konsterna. 1991 erhöll hon Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig verksamhet. Hennes verk visades senast på Dunkers kulturhus, Helsingborg (2008), Moderna Museet, Stockholm (2003), Historiska museet, Stockholm (2000), Malmö konsthall (1990).

Curatorsteam: Joanna Nordin och Olivia Berkowicz, Sörmlands museum.

www.levandehistoria.se

www.sormlandsmuseum.se

Läs också: