Lenke Rothman – Att hopfoga den sönderfallande världen

13 June 2018

Lenke Rothmans konst är i fokus när Forum för levande historia den 14 juni öppnar utställningen “Att hopfoga den sönderfallande världen”, den första delen av två i ett utställningsprojekt producerat av Sörmlands museum. Lenke Rothman överlevde tre koncentrationsläger och anlände 1945 till Sverige 16 år gammal. Det är första gången på tio år som hennes verk visas.

– Vi är stolta över att kunna visa Lenke Rothmans konst för en bred publik. Hon är en framstående konstnär och det finns mycket att lära av hennes konstnärskap som har bäring på vår tid. Hur flykt, trauman och rasism påverkar en individ och hur konsten kan fungera som en läkande kraft, säger Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia.

Lenke Rothman påbörjade sitt konstnärskap genom skisser och måleri under sin konvalescensperiod och upprepade vistelser på sjukhus då hon behandlades för svår tuberkulos. Centralt är hennes arbete med att foga ihop och sy samman fragment av minnen, symboler och objekt.

– Lenke Rothman närde en önskan om att få ”sy ihop ord och händelser”. Att foga samman delar som gått sönder blev en drivkraft som konstnär, överlevande från Förintelsen och människa, säger Ingrid Lomfors.

”Att hopfoga den sönderfallande världen” är den första delen av två i ett större utställningsprojekt, producerat av Sörmlands museum. Tillsammans belyser de olika delar av Lenke Rothmans konstnärskap och sätter det i en samtida kontext. Den första delen, som visas i Forum för levande historias lokaler, sätter fokus på trauma, minnesbearbetning och läkningsprocess. Den andra delen lyfter samtid, framåtblickande och konsten som visionärt verktyg och öppnas vid invigningen av Sörmlands museums nya hus i Nyköping den 24 november 2018.

– Med de båda utställningsdelarna kan vi visa på komplexiteten i Lenke Rothmans konstnärskap och introducera det till en samtida publik. De teman, frågor och känslor som hennes verk kretsar kring är lika aktuella som angelägna idag, säger Karin Lindvall, länsmuseichef vid Sörmlands museum.

Lenke Rothman (1929-2008) studerade på Konstfack i Stockholm under åren 1951-1955. Hennes verk har presenterats över hela Sverige, samt i internationella sammanhang. 1976 blev hon invald som ledamot i Kungliga Akademien för de fria konsterna. 1991 erhöll hon Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig verksamhet. Hennes verk visades senast på Dunkers kulturhus, Helsingborg (2008), Moderna Museet, Stockholm (2003), Historiska museet, Stockholm (2000), Malmö konsthall (1990).

Utställningen på Forum för levande historia öppnar den 14 juni och visas till den 1 september 2018.

Utställningsprojektet är ett samarbete mellan Sörmlands museum och Forum för levande historia.

Producenter/curatorer: Joanna Nordin och Olivia Berkowicz, Sörmlands museum.

Läs också: