Yttrandefrihetens gränser

Utställningen Yttrandefrihetens gränser handlar om vikten av att olika röster kommer till tals, men också om svårigheter som kan uppstå. Med historiska exempel, dilemmafrågor och VR-upplevelse vill vi utmana besökare att reflektera och samtala med varandra. 

Läs mer om Yttrandefrihetens gränser här