Utställningen Spelar roll

Den som går därifrån. Den som inte säger ifrån. Den som genom att inte agera ger legitimitet åt övergrepp. Åskådare har haft en stor betydelse i många historiska händelser, men hade de möjlighet att agera och hur hade historien då sett ut? Spelar roll är en utställning om de som ser på och de som griper in.

Läs mer om utställningen här.