Sverige och Förintelsen

Utställningen Sverige och Förintelsen skildrar dåtidens rädsla och undfallenhet, men också mod och handlingskraft. Innehållet är fördelat på tre tidsperioder under åren 1933–1946 och tematiskt uppdelat i neutralitets-, press- och handelspolitik, antisemitism, flyktingpolitik och hjälpinsatser. 

Läs mer om utställningen här.