Överintendent Ingrid Lomfors

Pressbild på Forum för levande historias överintendent Ingrid Lomfors.