Barn har också rättigheter!

En utställning och workshop om barnkonventionen, anpassad för skolans årskurs 4-6. Med utställningen vill vi stärka barns kännedom om sina rättigheter, utifrån ett personligt och historiskt perspektiv. Projektet är ett samarbete med Barnombudsmannen, Rädda barnen och UNICEF. 

Läs mer om utställningen här.