Poddavsnitt 5 med samtalsfrågor

Gör övningen så här:

  • Lyssna på podden med socialpsykologen Nazar Akrami för att få djupare insikter om rasismens fördomsfullhet, kraft, stereotyper och betendemönster. Men också om behovet av öppenhet och vänlighet.
  • Diskutera utifrån samtalsfrågorna.

Samtalsfrågor:

  • Nazar Akrami beskriver hur man först såg på individer och personligheter som orsaken till det fruktansvärda kring världskrigen. Nu har de flesta övergett den tanken och menar att det är situationen som är avgörande för hur vi agerar att även ”goda” människor kan gör fruktansvärda gärningar. Varför blir det så att vi inte kan stå emot?
  • Nazar Akrami likställer fördomsfullhet med rasism. Alla människor bär på fördomar, inre bilder av ”de andra”. Hur kan vi motverka så att vi inte blir fördomsfulla? Vad krävs det av oss?
  • Varför är det så att vi blir mer negativa mot de andra än oss?
  • Nazar Akrami menar att vi har stereotyper för att orientera oss i och hantera en komplex värld. Om det är sant och naturligt, hur kan vi motarbeta fördomsfullhet? Akrami skiljer på medvetna och omedvetna stereotyper, fördomar. Hur kan vi hindra att de slår rot och gör oss till rasister och ytterst fördomsfulla? Hur bromsar vi fördomsfullhet så att de till slut blir automatiska processer (för att använda oss av Akramis språkbruk)?
  • Nazar Akrami menar att mänskliga rättigheter är något som vi måste utgå ifrån och underordna oss i ett samhälle. Hur kan du/ni tillämpa detta i ert arbete?
  • Varför tror ni att personer som är rasistiska ofta också är sexistiska eller homofoba?
  • Akrami nämner nyckelfaktorer som betyder mycket: öppenhet och vänlighet. Hur kan du/ni tillämpa detta på ert arbete? Nazar Akrami menar att fördomsfulla personer är ofta låga i vänlighet och öppenhet. De underordnar och håller sig till auktoriteter. Hur kan vi hjälpas åt till mindre auktoritetssökande och vara mer öppna för varandra och för människor som tillhör ”de andra”?

Läs med om podden med Nazar Akrami