Poddavsnitt 1 med samtalsfrågor

Gör övningen så här:

  • Lyssna på podden med sociologen Carina Tigervall för att få djupare insikter om rasismens mekanismer, idéer och strukturer.
  • Diskutera utifrån samtalsfrågorna.

Samtalsfrågor:

  • Rasismen är strukturell menar Carina Tigervall. Vad menas med det?
  • Vardagsrasism. Vad är det? Varför har vita (vithetsprivilegiet) så svårt att se detta? Vad har ursprung och hudfärg med saken att göra och vad skiljer mobbning från rasism?
  • Carina Tigervall pratar om vithetsnorm. Hur fungerar den och vad leder den till?
  • Carina Tigervall och Tobias Hübinette använder sig av begreppet ras – inte som biologisk ras utan något som är kulturellt skapat i ett starkt vi och dom. De menar att ras är fortfarande ett levande begrepp och därför måste vi tala om det. De menar egentligen att människor blir rasifierade. På vilket sätt blir människor det? Hur ser det ut? Kan du/ni ge exempel på rasifiering? På vilket sätt kan adoptivbarn drabbas av rasifiering?
  • Utpekandet att ”du är annorlunda” (hudfärg, drag, brytning, födelseort, osv.) gör att en person uppmärksammas för att vara annorlunda, blir framhållen och får en särställning. I en offentlig verksamhet, när någon söker arbete, när någon skall ta sig in i grupp, kan detta bli betungande och svårt – att ständigt bli uppmärksammad för det yttre, att ”du inte är en av oss”. Hur kan vi undvika detta? Resonera om varför det fortfarande är så viktigt i sociala sammanhang att påpeka att någon egentligen inte är en av oss. Är det bara av nyfikenhet eller finns det andra motiv bakom dessa frågor? När blir man/är man svensk?

Läs mer om podden med Carina Tigervall