Stasi – Ministeriet för Statssäkerhet

På 1970-talet nådde DDR internationellt anseende. Allt fler länder erkände DDR diplomatiskt och landet kom med i FN. Vid den europeiska säkerhetskonferensen 1975 undertecknade DDR det gemensamma Helsingforsavtalet om respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Men den politiska makten i DDR låg hos det enväldiga partiet SED och dess politbyrå. Protesterna växte mot att oliktänkande förföljdes, fängslades eller utvisades. Förtrycket hårdnade.

Statssäkerhetsministeriet (Stasi) som grundats 1950 efter sovjetiskt mönster, hade partiets uppdrag att spåra upp, bevaka och gripa personer med fientlig eller ­negativ inställning. Fram till 1989 hade den gigantiska östtyska säkerhets-­ och underrättelsetjänsten cirka 620 000 inofficiella medarbetare (IM).

Förutom utlandsspionage var Stasis uppgift att bevaka den egna befolkningen:

  • uppspåra, identifiera och övervaka ”fientligt negativa element”, oppositionella och potentiella republikflyktingar
  • övervaka post­ och telefonkommunikation – icke beviljade västkontakter kriminaliserades 1979
  • övervaka DDR-­medborgare i utlandet.

Före detta Stasiofficerare anser idag att partiet borde ha lyssnat på Stasi och tagit deras rapporter om missförhållanden och missnöje på allvar. Om partiet inte varit så hysteriskt känsligt för kritik och avvisat all dialog med de oppositionella, med människorna i fredsrörelserna och kyrkorna, skulle det ha kunnat bli en annan utveckling i DDR.

I efterhand uttalade den tidigare chefen för DDR:s utlandsspionage Markus Wolf sin dom över Stasi, den organisation som han själv varit med om att bygga upp: det behövs demokratiska spärrar, lagar som gäller för alla och en strikt maktdelning.

Texten är skriven 2016 av Birgitta Almgren, professor emerita vid Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, Södertörns högskola.

Texten bygger på författarens tidigare böcker. Utförligare information och vidare källhänvisningar finns i följande titlar:
Birgitta Almgren (2009/2013): Inte bara Stasi … Relationer Sverige – DDR 1949-1990, Carlsson Bokförlag
Birgitta Almgren (2011): Inte bara spioner: Stasi-infiltration i Sverige under kalla kriget, Carlsson Bokförlag
Birgitta Almgren (2016): Dröm och verklighet. Stellan Arvidson – kärleken, dikten, politiken, Carlsson Bokförlag