Slutet för DDR

Demonstrationer hösten 1989 visade att starka krafter var i rörelse. Hundratusentals DDR-medborgare tågade med ljus i händerna och krävde mänskliga rättigheter: åsiktsfrihet, yttrandefrihet och rätt att resa utomlands. På kvällen den 9 november 1989 hände det oförutsedda: Berlinmuren öppnades. Nyhetsbyråer världen över förkunnade att DDR öppnade sina gränser.

Människor grät av glädje över att äntligen efter 40 års diktatur kunna mötas utan hindrande murar och taggtrådsstängsel. Protesterna mot maktfullkomliga partipampar lät sig inte tystas trots pansarfordon och soldater i alarmberedskap.

DDR var en del av det kommunistiska blocket och starkt beroende av Sovjetunionen. När Sovjetunionens ledare Michail Gorbatjov 1989 drog undan stödet kollapsade DDR. Enligt Stasiprotokoll sade Stasichefen Erich Mielke i ett tal inför officerare några dagar efter att partichefen Erich Honecker störtats i oktober 1989: ”Utan Sovjetunionen fanns och finns inget DDR.”

Inom ett år upplöstes DDR och Tyskland återförenades. 

Se också:

Om murens fall i avsnitt 13 i Från dröm till terror: Perestrojka och Glasnost 

Texten är skriven 2016 av Birgitta Almgren, professor emerita vid Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, Södertörns högskola.

Texten bygger på författarens tidigare böcker. Utförligare information och vidare källhänvisningar finns i följande titlar:
Birgitta Almgren (2009/2013): Inte bara Stasi … Relationer Sverige – DDR 1949-1990, Carlsson Bokförlag
Birgitta Almgren (2011): Inte bara spioner: Stasi-infiltration i Sverige under kalla kriget, Carlsson Bokförlag
Birgitta Almgren (2016): Dröm och verklighet. Stellan Arvidson – kärleken, dikten, politiken, Carlsson Bokförlag