DDR bildas

1945 slutade andra världskriget och den tyska nazidiktaturen krossades. Segrarmakterna delade upp Tyskland och huvudstaden Berlin i fyra ockupationszoner. 

Motsättningarna mellan västmakterna och Sovjetunionen ökade i det så kallade kalla kriget som blev ett underrättelse-­, spion-­ och propagandakrig mellan de två maktblocken öst och väst. Motsättningarna innebar också en kamp mellan två ekonomiska och ideologiska system – mellan marknadsekonomi och planhushållning och mellan kapitalism och kommunism. Storbritanniens före detta premiärminister Winston Churchill höll ett berömt tal i Fulton i USA i mars 1946 där han talade om en järnridå som delade Europa:

”Från Stettin vid Östersjön till Trieste vid Adriatiska havet har en järnridå dragits ned över kontinenten. Bakom den ligger alla huvudstäderna i det gamla Central­ och Östeuropa […] under sovjetisk kontroll.”

1949 slogs de brittiska, franska och amerikanska zonerna ihop och bildade Förbundsrepubliken Tyskland, Västtyskland. Den östra zonen blev efter sovjetisk förebild Tyska Demokratiska Republiken, Deutsche Demokratische Republik, DDR. Tysklands delning var ett faktum. En tungt beväpnad och bevakad gräns upprättades mellan de båda tyska staterna.

Västtyskland krävde att ensamt representera Tyskland internationellt och hotade att avbryta diplomatiska förbindelser med länder som erkände DDR som stat. I Sverige användes därför officiellt den geografiska beteckningen Östtyskland.

 

Texten är skriven 2016 av Birgitta Almgren, professor emerita vid Centrum för Östersjö- och Östeuropaforskning, Södertörns högskola.

Texten bygger på författarens tidigare böcker. Utförligare information och vidare källhänvisningar finns i följande titlar:
Birgitta Almgren (2009/2013): Inte bara Stasi … Relationer Sverige – DDR 1949-1990, Carlsson Bokförlag
Birgitta Almgren (2011): Inte bara spioner: Stasi-infiltration i Sverige under kalla kriget, Carlsson Bokförlag
Birgitta Almgren (2016): Dröm och verklighet. Stellan Arvidson – kärleken, dikten, politiken, Carlsson Bokförlag