Var kommer vi ifrån?

Övning: nivå B

Det har i olika tider funnits olika versioner av varifrån svenskarna kommer från början. Det har också varit mer eller mindre viktigt vad svaret på den frågan är.

Sök i din lärobok i historia

Arbeta i par. Försök hitta svar på följande frågor:

  • Hur förklaras vilka svenskarna är, vilka deras förfäder var och var de kommer ifrån?
  • Ryms alla som bor i Sverige idag inom den svenskhet som beskrivs?

Sök i en gammal lärobok utifrån frågorna nedan

Läroboken ska vara skriven under åren 1900-1930.

  • Hur förklaras vilka svenskarna är, vilka deras förfäder var och var de kommer ifrån?
  • Rymdes alla som då bodde i Sverige inom den svenskhet som beskrivs?
  • Skulle de beskrivningar som finns här kunna användas i en nutida lärobok? Varför/varför inte?

Undersök

Gå vidare och undersök följande:

  • Vilka var germanerna?
  • Hur framställdes de, varifrån kom de, vad utmärkte dem?
  • Hur var de i förhållande till andra folkgrupper?
  • Hur såg nazismen på germanerna?
  • Är germanerna och deras historia påhittade?

Undersök och analysera

Hur framställde nazisterna germanerna? Vad kan orsakerna ha varit till att man ville framställa dem på detta sätt? Vilka blev konsekvenserna av detta?