Råder Jantelagen i Sverige?

Övning: nivå B

Är det så att människor i olika delar av världen har olika lynnen, en del är generösa andra snåla och några är aggressiva, eller är detta bara konstruktioner? I detta sammanhang kan det vara intressant att försök undersöka var sådana föreställningar kommer från samt vilket syfte de kan ha. Det finns de som tycker att innehållet i Jantelagen är typiskt svenskt.

Diskutera

Den populära spikmattan som också blev årets julklapp 2009 marknadsförs i Asien med hjälp av bilder av västerlänningar och hos oss med bilder av asiater. Vad kan det bero på?

Följande brukar vara påståenden om vad som är typiskt för svenskar:

 • Svenskar är avundsjuka och unnar ingen annan framgång
 • Svenskar är känslomässigt hämmade och lever inte ut sina känslor

Diskutera

Håller ni med om påståendena ovan eller inte? Försök att motivera era resonemang med konkreta exempel.

Anser ni att det finns typisk svenskhet, norskhet, etiopiskhet osv. I så fall, vad beror det på?

Axel Sandemose (1899-1965) var en dansk-norsk författare som formulerade något som han kallade Jantelagen. Han presenterade den 1933 i boken En flykting korsar sitt spår.

Här följer Jantes tio budord:

 1. Du skall icke tro, att du är något
 2. Du skall icke tro, att du är lika god som vi
 3. Du skall icke tro, att du är klokare än vi
 4. Du skall icke tro, att du är bättre än vi
 5. Du skall icke tro, att du vet mer än vi
 6. Du skall icke tro, att du är förmer än vi
 7. Du skall icke tro, att du duger något till
 8. Du skall icke skratta åt oss
 9. Du skall icke tro, att någon bryr sig om dig
 10. Du skall icke tro, att du kan lära oss något

Diskutera i grupp

Många menar att denna jantelag råder i Sverige. Håller ni med om det eller inte? Försök att underbygga era resonemang med konkreta exempel.

Låt grupperna redogöra för vad de kommit fram till i helklass.

Diskutera i grupp

I Sverige gavs en bok med titeln Det svenska folklynnet – aforismer ut i fem upplagor mellan 1911 och 1921. Författare var statistikern Gustav Sundbärg. Där beskrivs bland annat vad som är typiskt beteende för oss svenskar, som att ”svensken inte är hågad för intensivt tankearbete” och att ”svensken av naturen älskar krig”.

 • Finns det en koppling mellan nationalitet och beteende? Försök att styrka resonemangen med konkreta exempel.
 • Finns det något att vinna eller förlora på att knyta beteenden till nationalitet/etnicitet?