Jobb som sorterare!

Övning: nivå A

I vår vardag sorterar vi och kategoriserar vi hela tiden människor vi möter. Vi bär på föreställningar om hur olika människor är och fungerar utifrån vad vi kan avläsa av deras utsida. Föreställningarna baseras på erfarenhet vi gjort eller i värsta fall på rena fördomar. Hur bilden av den vi möter ser ut avgör ofta hur vi behandlar densamme. Detta är ju ibland nödvändigt och kan därför inte bara ses som något negativt.

Fundera på

Du har fått jobb som sorterare av den svenska befolkningen. Du har inte fått några kriterier att utgå från i din sortering utan dessa ska du skapa själv. Bestäm dig för fyra kategorier du tycker är viktiga när man sorterar folk. Motivera dina val.
 

Diskutera i grupp

  • Läs upp era kategorier med motiveringar. Hitta fem gemensamma kategorier. Sträva efter att vara överens men om det inte går använd då principen där majoritetsprincipen avgör vad ni väljer.
  • Skulle det gå att använda era kategorier i något negativt syfte för de kategoriserade?
  • Hur försäkrar man sig om att sortering av människor inte används till något negativt?
     

Helklass - Grupperna redovisar

Genomför en värderingsövning utifrån följande:

I 30-talets Nazityskland sköttes folkbokföringen med hjälp av hålkort och hålkortsmaskiner som var den tidens datamaskiner. Nazisterna bestämde att det skulle registreras i kortet om man var jude. Arbetet med att stansa in detta hål i kortet utfördes till stor del av hemmafruar för att dryga ut hushållskassan. Hade de något ansvar för det som sedan hände med judarna?