Jag förstod att det var han!

Övning: nivå A

I många kulturer och tider har det funnits föreställningar om att det går att se på en person vilka kvaliteter han eller hon har − eller saknar, åtminstone om den som betraktas är en tjuv eller mördare.

Diskutera

Är det möjligt att se om någon talar sanning respektive ljuger och i så fall hur?

Undersök

Hur ser polisen på detta, finns det sätt att se sådant?

Övning: nivå B

Undersök

Lombroso var en italiensk forskare som hade teorier om det här. Han verkade främst under 1800-talets senare del och dog 1909.

  • Vad undersökte han?
  • Vilken var hans teori?
  • Vilka var hans resultat?
  • Vilka konsekvenser fick hans resultat?
  • Ansåg samtiden att hans resultat vara vetenskapliga? Hur betraktas de idag?