Har du vad som krävs?

Övning: Nivå B

Alla indelningar, klassificeringar och liknande som vi människor gör har sina brister. De kan verka användbara, men det gäller att alltid vara kritisk mot deras anspråk på exakthet.

Bildanalys

Utgå från någon av bilderna från Ellis Island där Howard Knox testar nyanlända, eventuellt blivande amerikaner. Reflektera kring bilden med utgångspunkt i instruktionen för bildanalys. Reflektera och diskutera i grupp.
Bilderna hittar du på sidan: Bilder och dokument: Rasbiologin tar form

Undersök

 • Vad betyder IQ och vad är ett IQ-test?
 • När uppfanns det och av vem? Fanns det ett specifikt syfte med metoden?
 • Hur delas människor in efter IQ, hur ser skalan ut?
 • Vad är en normalfördelningskurva och vad visar den? Hur användes den i det gamla betygssystemet 1-5? Vilka konsekvenser fick det? Jämför kort med ert eget system och reflektera kring fördelar/nackdelar med systemen.
 • Vilka nackdelar finns det med IQ-test? Vad mäter de inte?

Diskutera i grupp

Bör IQ-test användas för att välja ut individer till en utbildning eller ett arbete?

Undersök

I Sverige myntades under 1900-talets tidigare hälft begreppet A-barn.

 • Vad var det?
 • Hur gjordes indelningen?
 • Vad användes resultaten till?

På barnavårdscentraler idag används en kurva som ska visa på ett barns normala utveckling, till exempel när det gäller vikt och längd.

 • Hur tillkom denna kurva? Vilka undersökningar ligger till grund för den?
 • Finns det barn som hamnar utanför kurvan? Varför och vilka blir konsekvenserna?
 • Hur viktigt är det att ha en kurva av detta slag att jämföra med?