Definitioner av begrepp

Övning: nivå B

Det finns många begrepp inom de fält som studeras inom detta projekt. Dels handlar det om vetenskaperna, om man nu får kalla de så, dels de objekt man studerar, det vill säga människorna som faller offer för detta. Om man arbetar med detta som ett tema är det bra om man känner till de centrala begreppen. Här nedan följer en uppräkning av några sådana central begrepp.

Förklara begreppen:

 • Ras
 • Rasbiologi
 • Positiv rashygien
 • Negativ rashygien
 • Arvshygien
 • Eugenik
 • Socialdarwinism

Följande etiketter på människor har använts under olika tider på institutioner i Sverige. Förklara de olika indelningarna av människor:

 • Hjälpklasstyp
 • Senfärdig
 • Idiot
 • Helidiot
 • Bildbar sinnesslö
 • Obildbar sinnesslö
   

Undersök

 • Vilka konsekvenser kunde det få om man hamnade i den ena eller andra gruppen?
 • Hur länge fanns begrepp av denna typ kvar inom vården?
 • Finns det motsvarande indelningar idag och i så fall vad kallas grupperna?