Anders Retzius skallindex

Övning: nivå B

Anders Retzius var en svensk anatomiprofessor och antropolog. Omkring 1840 lanserade han ett skallindex med en egen metodik för hur mätning av skallar skulle gå till. Metoden fick stor spridning och genomslagskraft i den samtida vetenskapen.

Undersök

 • Vad var syftet med indexet?
 • Hur sorterade han skallarna?
 • Hur värderade han de olika grupperna?
 • I vilken grupp hade du hamnat?
 • Vilket genomslag/betydelse fick Retzius skallindex?
 • Han kompletterade sedan sitt system med mätning även av käkar. Hur fungerade det nya systemet?

Analysera

 • Hur kunde detta accepteras som vetenskap?

Med detta fokus på skallar ville forskarna även undersöka det historiska och etniska perspektivet. Det fanns flera personer under denna period som i sin forskning inriktade sig just på kranier. Det innebar att gravar tömdes på sitt innehåll för att forskarna skulle få tag i ”material” att undersöka. Såväl inhemska gravar, främst samiska, som gravar utomlands tömdes av svenska expeditioner.

Diskutera

 • Hur bör man se på frågan, och vad bör man göra med kranier och skelett som fortfarande finns på museer och i forskningsinrättningar?

Sommaren 1897 och 1898 genomfördes en skallmätning av 45 688 värnpliktiga. Skallmätningarna kompletterades med uppgifter om bland annat hår- och ögonfärg. Resultatet publicerades i ”Anthropologica Suecia” som utkom 1902.

Undersök

 • Vad var orsaken till denna mätning av de värnpliktiga?
 • Vem låg bakom den?
 • Vilka mätningar utfördes?
 • Vilka resultat redovisades och vilka slutsatser drogs utifrån detta?