Vissa är en tillgång andra en belastning!


Övning: nivå B

Följande citat härrör från John F. Kennedy:
”Du ska inte fråga vad ditt land kan göra för dig, du ska fråga vad du kan göra för ditt land.”

Frågan är, utifrån detta, om individen är till för samhället och om individen därigenom också måste bidra med någon form av nytta till samhället.

Diskutera

 • Tycker ni att Kennedy-citatet i grunden är positivt eller negativt? I så fall varför?
   

Undersök

I USA bedrevs under början av 1900-talet propaganda med avsikten att visa vilka människor som var nyttiga respektive onyttiga.

En del av denna propaganda fördes med hjälp av skyltar. Undersök skyltarna utifrån följande frågor:

 • Vad är problemet enligt kampanjmakarna?
 • Vad är orsaken till problemet och vilka blir konsekvenserna?
 • Vilka grupper pekas ut?
 • Vilka argument används?
 • Vilka förslag till åtgärder framförs?
 • Vilket är huvudsyftet med propagandan?
 • I vilken form framförs budskapet och varför framförs det just så?
   

I det nazistiska Tyskland fördes propaganda med liknande innehåll. Undersök detta utifrån frågorna ovan.

 

              

Utdrag ur Räknebok för tyska skolbarn 1935

(Nazismen i dokument s. 161, Prisma Magnum)

Uppgift 95: Att bygga ett sinnessjukhus kostade 6 miljoner riksmark (RM). Hur många egnahem à 15 000 RM hade man kunnat bygga istället?

Uppgift 97: En sinnessjuk kostar dagligen 4 RM, en krympling 5.50 RM, en förbrytare 3.50 RM. I många fall tjänar en tjänsteman dagligen endast c:a 4 RM, ett biträde knappt 3.50 RM och en icke yrkesutbildad arbetare under 2 RM per familjemedlem.

Framställ dessa tal med figurer. Enligt en försiktig uppskattning åtnjuter i Tyskland 300 000 sinnessjuka, epileptiker etc. anstaltsvård.
Vad kostar dessa årligen tillsammans efter en taxa på 4 RM?
Hur många bosättningslån à 1 000 RM skulle – utan återbetalningsskyldighet – kunna utbetalas årligen av dessa pengar?

Finns det några liknande budskap i vårt samhälle, som hävdar att vissa individer och grupper är nyttiga och andra onyttiga? Motivera svar med konkreta exempel.

      

Redovisa

Anser du att det finns det tillfällen då samhällsnyttan så att säga står över nyttan för individen och att individen får ”offra sig” för helheten?

Redovisa i form av en PM där du argumenterar för din sak.