Vem var personen?


Övning: Nivå B

Många kända och okända personer bidrog direkt och indirekt med kunskap som användes i forskningen och opinionsbildningen kring rasbiologi, arvshygien och steriliseringsfrågan.

Låt eleverna välja någon av personerna nedan, fördjupa sig i hans/hennes liv och ta reda på vad den personen stod för. När alla sedan redovisar blir bilden mer heltäckande. Vissa personer i listan står för idéer och forskning medan andra får ses som praktiker.
 

Undersök

 • Person och födelseår m.m.
 • Placera in personen kronologiskt och geografiskt
 • Vilken utbildning och vilket yrke hade personen?
 • Vilka var de viktigaste verken och eller undersökningarna med forskningsresultat?
 • Vilka var personens förslag till åtgärder?
 • Hur fick han/hon ut sitt budskap?
 • Vilken genomslagskraft fick budskapen?
 • Hur såg personens betydelse för rasbiologin, arvshygienen och/eller steriliseringsfrågan ut?
 • Vad hade personen för ansvar för rasbiologins, arvshygienens och/eller steriliseringsfrågans konsekvenser?


 

     Sverige

     Internationellt

 • Carl von Linné
 • Herman Nilsson-Ehle
 • Nils von Hofsten
 • Alfred Petrén
 • Anders Retzius
 • Gustaf Retzius
 • Oscar Montelius
 • Herman Lundborg
 • Elis Essen-Möller
 • Gunnar Dahlberg
 • Gunnar Myrdal
 • Alva Myrdal

 

 

 • Thomas Malthus
 • Charles Darwin
 • Francis Galton
 • Karl Pearson
 • Gregor Mendel
 • Herbert Spencer
 • Alfred Ploetz
 • Arthur de Gobineau
 • Gustave Le Bon
 • Fritz Lenz
 • Hans F.K. Günther
 • Georges Vacher de Lapouge
 • Henry Goddard
 • Madison Grant
 • Charles Davenport
 • Harry Laughlin