Vem ska bestämma?

Övning: Nivå A

Det finns stora skillnader mellan nutid och dåtid, och även geografiskt i vår tid, när det gäller vem som fattar beslut om saker som vi ser som självklarheter i våra liv, till exempel att bestämma vem jag ska gifta sig med. Frågan är alltså vem som ska besluta om hur jag ska leva mitt liv.

Detta är en typ av värderingsövning där ni ska ta ställning utifrån vad ni själva tycker. Det går att organisera på olika sätt. Kanske får klassrummets hörn vara de fyra alternativen.  Eleverna placerar sig i det hörn som stämmer bäst med vad de tycker. Sedan pratar de olika grupperna med varandra om vad de tycker, innan hela klassen får höra det.

Din uppgift är att ta ställning till vem du tycker ska fatta beslut i följande fall. Du ska också vara beredd att kunna argumentera för varför du valt just detta alternativ.

Vem ska bestämma vad undervisningen i skolan ska handla om?

 • Läraren
 • Marknaden
 • Staten
 • Någon annan

Vem ska besluta om vilka forskningsområden som det ska satsas på?

 • Forskaren
 • Marknaden
 • Staten
 • Någon annan

Vem ska besluta om vilka regler som ska gälla för abort?

 • Individen
 • Familjen
 • Staten
 • Någon annan

Vem ska bestämma vem någon väljer till partner?

 • Individen
 • Familjen
 • Staten
 • Någon annan

Vem ska bestämma att en individ som direkt eller indirekt skadar sig själv behöver vård?

 • Individen
 • Familjen
 • Staten
 • Någon annan

Vem ska bestämma vad någon ska utbilda sig till?

 • Individen
 • Marknaden
 • Staten
 • Någon annan

Vem ska bestämma vem som har rätt att få barn?

 • Individen
 • Familjen
 • Staten
 • Någon annan

Vid vilken ålder ska man ha rätt att fatta beslut om att skaffa barn?

 • 15
 • 18
 • Tidigare
 • Senare

Vid vilken ålder ska man ha rätt att fatta beslut vad man ska utbilda sig till?

 • 15
 • 18
 • Tidigare
 • Senare