Varför säger ingen nej?

Övning: Nivå B

Hur får vi överblick över en process där vi själva är en del? I filmen  ”Från idiot till medborgare” medverkar Astrid, en före detta vårdare vid Västra Marks sjukhus i Örebro I filmen säger hon: ”Det är lätt att gripas av sådana där konstiga idéer, felaktiga idéer.”

Diskutera

 • Om ni levt under den tid då rasbiologin var som mest inflytelserik, vad tror ni att ni själva hade tyckt?
 • Har vi mer eller mindre civilkurage idag än vad människor hade då?

Se filmen Från idiot till medborgare.Reflektera och diskutera

 • Något speciellt ni vill lyfta eller tänkte på?
 • Hur tolkar ni det Astrid säger? Hur menar hon, tror ni? Håller ni med henne?
 • Vilket ansvar hade Astrid för det som skedde? Hur skulle ni ha handlat om ni haft hennes jobb?
 • Hur gör ni för att kontrollera olika budskap idag?  Om de är sanna, inte kränker någon osv.
 • Hur kan vi ”skydda” oss mot att ta till oss idéer som leder oss till felaktiga beslut, som vi får stå till svars för i framtiden? Finns det något område där ni känner att det finns risk att det kommer att ske?

Undersök

Några år in på 2000-talet blev ”de apatiska barnen” en mycket uppmärksammad och debatterad fråga. Sammanfattat så handlade den om svensk asylpolitik och vad som ska krävas för att få stanna här i Sverige. Hur detta framställdes i massmedierna och på politisk nivå har fått mycket kritik på senare år. En viktig utgångspunkt i den debatten är Gellert Tamas bok De apatiska som utkom 2009.

Undersök

 • Vad handlade frågan om de apatiska barnen om?
 • Hur framställdes barnen i massmedierna? Vad var orsaken till deras apatiska tillstånd? Hur framställdes deras föräldrar?
 • Fanns det olika ståndpunkter?
 • Vilka instanser/personer var inblandade i händelserna? Hur såg de på situationen?
 • Vad är det huvudsakliga innehållet i den kritik som kommit fram på senare år?

Diskutera

Går det att säga att många svenskar greps av konstiga, felaktiga idéer under denna tid i frågan om de apatiska barnen?