Vad var T4?

Övning: Nivå B

Under perioden 1939 till 1941 mördades, genom myndighetsbeslut , omkring 70 000 människor i Nazityskland. De fick inte leva eftersom de sågs som en belastning för det tyska samhället. De som mördades var handikappade, förståndshandikappade, psykiskt sjuka och andra som inte ansågs vara livsvärdiga. Mord på dessa grupper fortsatte sedan också i de länder som Tyskland ockuperade.

Chefen för upplysningsbyrån för befolkningspolitik och rasfrågor, Dr. Walter Gross, den 1 september 1933 på partidagarna i Nürnberg:

”Den som i våra dagar kräver medlidande med enskilda individer som är ärftligt sjuka bryter mot naturens och livets egna klara och stora lagar. Ty livet bekymrar sig aldrig om enskilda individer och deras obetydliga öden; alla är blott länkar i den evighetskedja vilken liksom blodets ström sträcker sig genom årtusendena. Men denna blodets ström gäller det att hålla ren, och när medlidande och falsk humanitet vill låta den släpa med sig sjuka människor, är detta en synd mot den högstes vilja, ty det var han som skapade livets lagar om och om igen, hårt och brutalt, förintar det svaga så snart det blir en fara för rasens bestånd, för att bereda plats för det friska och starka, det unga, sköna och framtidsbärande som långt fram i tiden skall frambringa nya blommor och utsökta frukter.”

Diskutera

 • Hur reagerar ni på Dr. Gross tal ovan? Vad kommer ni att tänka på?
 • Vilken människosyn framkommer i hans tal?
 • Hur motiverar han det som måste göras? Vad refererar han till?
 • Vilka blir konsekvenserna av hans ståndpunkter?

Flera representanter för den tyska rasbiologin ansåg att nazismen var lika med ”biologi omsatt i politik”.

 • Vad kan de ha menat med det?

Undersök

 • Vad betyder begreppet eutanasi?
 • Vad betyder det tyska ”Gnadentod”?
 • Varför hette det T4?
 • Hur gick urval och mördande till?
 • Hur motiverades dessa handlingar?
 • Vilket mandat fanns att göra detta, dvs. varifrån kom beslutet?
 • Hur lät propagandan för dessa åtgärder?
 • Vad var ”Mutterkreuz-medaljer” och vilket var syftet med dem?
 • Vad fick de anhöriga till offren veta?
 • Varför avslutades T4 i Tyskland?
 • Vilken koppling har T4 till Förintelsen?

Reflektera/diskutera

Hur ska ett samhälle se ut för att riskera att något som T4 händer igen?